ეკონომიკა

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს თეორიული ეკონომიკური ცოდნა, შეუქმნას წარმოდგენა ეკონომიკური კვლევების თანამედროვე მეთოდებსა და მათი გამოყენების შესაძლებლობებზე, გამოუმუშაოს დინამიკურ ეკონომიკურ გარემოში პრაქტიკული მუშაობის უნარჩვევები. შექმნას ეკონომიკის სფეროში მოღვაწეობისა და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო თეორიული ცოდნისა და პრაგმატულად ორიენტირებული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა, თეორიული და სპეციალური ცოდნის სინთეზით მოახდინოს კონკრეტული ეკონომიკური ანალიზის ჩვევების გამომუშავება. პროგრამა უზრუნველყოფს ბაკალავრისათვის აუცილებელი კომპეტენციის განვითარებას.

პროგრამის კოდი:

1450106

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ეკონომიკა