ფსიქოლოგია

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფსიქოლოგია“ სტუდენტს აძლევს ცოდნას ზოგადი, სოციალური, სამედიცინო, ბავშვთა, პიროვნების ფსიქოლოგიის მიმართულებით, უვითარებს ფსიქოლოგისთვის საჭირო პრაქტიკულ ჩვევებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან ქართული და მსოფლიო ფსიქოლოგიური სკოლების მიღწევებს.

პროგრამის კოდი:

1450110

სწავლის შეღავათიანი პირობები

სწავლის შეღავათიანი პირობების გასაცნობად გადადით ბმულზე

დეტალურად

პროგრამის ხელმძღვანელი

პროფესორი დიმიტრი ნადირაშვილი

დეტალურად
პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს
საბაკალავრო პროგრამა: ფსიქოლოგია