სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები ბაკალავრიატის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის

ბაკალავრიატის და დოქტორანტურის სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან, გთავაზობთ სწავლის წლიური საფასურის გადახდის მოქნილ გრაფიკს.

MORE

სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის

მაგისტრატურის სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან, გთავაზობთ სწავლის წლიური საფასურის გადახდის მოქნილ გრაფიკს

MORE
1
2
3

SCHOOLS

ANNOUNCEMENTS

NEWS

2019-12-24

Presentations on “Ancient Literature and Civilization”

Presentations on “Ancient Literature and Civilization” was presented on December 24, in order to summarize the educational course in “History of Ancient Literature.

MORE
2019-12-23

Scientific Conference of Students of School of Business, Computing and Social Sciences

A scientific conference of students of Business, Computing and Social Sciences was held at Georgian University dedicated to the 42nd anniversary of the enthronement of Catholicos-Patriarch of All Georgia, Ilia II.

MORE
2019-12-23

Scientific Conference

On December 23, 2019, a scientific conference dedicated to the 42nd anniversary of the enthronement of Catholicos-Patriarch of All Georgia, his Holiness and Beatitude Ilia II was held at Georgian University.

MORE

BANNERS