მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამების საკითხები

 

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდები სპეციალობასა და უცხო ენაში ჩატარდება ონლაინ ფორმატში 18-19 სექტემბერს. 

პროგრამა გამოცდის ტიპი სპეციალობაში გამოცდის დრო და ხანგრძლივობა სპეციალობაში (18 სექტემბერი) გამოცდა უცხო ენაში (19 სექტემბერი) გამოცდის დრო და ხანგრძლივობა უცხო ენაში
 სამართალი  გასაუბრება 11:00 სთ - ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 საჯარო მმართველობა  გასაუბრება 11:00 სთ - ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 ქართული ფილოლოგია  გასაუბრება 11:00 სთ - ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 საქართველოს ისტორია  გასაუბრება 11:00 სთ - ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  წერითი 16:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  წერითი 12:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი
 კომპიუტერული მეცნიერება  წერითი 19:00 სთ - ხანგრძლივობა 3 საათი  წერითი (ტესტური სახით) 10:00 სთ - ხანგრძლივობა 2 საათი

 

სამაგისტრო პროგრამების საკითხები:

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა