2019-07-04

მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ კვლევებსა და ქცევით მეცნიერებებში

2019 წლის 11-12 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართება სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენცია მიზნად ისახავს სამეცნიერო გარემოში თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებისა და განხილვის მიზნით მკვლევარების, ექსპერტების, პედაგოგების, სტუდენტების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთად შეკრებას.  

კონფერენციაში წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება სოციალური კვლევისა და ქცევითი მეცნიერების ჟურნალში (SADAB). კონფერენციის ენები იქნება ინგლისური, რუსული, ქართული, თურქული.

ჩვენ გვსურს თქვენი მოწვევა ამ კონფერენციაზე, რათა  თქვენი გამოცდილება და კვლვევის შედეგები სოციალურ მეცნიერებებში გააცნოთ კოლეგებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს http://bit.ly/2KXH2tO

სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია შემდეგ სფეროებზე ფოკუსირდება:

ანთროპოლოგია

სახვითი ხელოვნება

ფილოსოფია

არქეოლოგია

საგარეო ვაჭრობა

პოლიტიკური ეკონომია

საბანკო საქმე და დაზღვევა

გეოგრაფია

პოლიტიკური მენეჯმენტი

საბანკო პრაქტიკები

სამთავრობო სისტემები

პოლიტიკური პარტიები

ძირითადი ტრეინინგი

ჯანდაცვის მენეჯმენტი

პოლიტიკური ფსიქოლოგია

ბიუროკრატია

ჯანდაცვის მენეჯმენტი

პოლიტიკური სოციოლოგია

ბიზნესის ადმინისტრირება

ჯანდაცვის ტურიზმი

ფსიქოლოგია

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება

ჯანდაცვის მენეჯმენტი

საჯარო ადმინისტრირება

სამოქალაქო საზოგადოება

ისტორია

საჯარო დიპლომატია

კონსტიტუციური განვითარება

ადამიანური და სოციალური კაპიტალი

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

თანამედროვე ლინგვისტიკა

ადამიანური რესურსები

რეგიონალური პოლიტიკა

სისხლის სამართალი

ადამიანის უფლებები და დემოკრატია

რელიგიური განათლება

კრიზისული სიტუაციების მართვა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

რელიგიამცოდნეობა

კულტურული ტურიზმი

ინდუსტრიალიზაცია

რისკის მართვა

ეკონომეტრიკა

ინტეგრაცია

მეცნიერება და მათემატიკური განათლება

ეკონომიკური სისტემები

საერთაშორისო ურთიერთობები

სოციალური პოლიტიკა

ეკონომიკის მენეჯმენტი

საერთაშორისო ვაჭრობა

სოციალური ფსიქოლოგია

ეკონომიკის მენეჯმენტი

სამართალი

სოციალური მომსახურება

ეკონომიკა

ბიბლიოთეკამცოდნეობა

სოციოლოგია

განათლების მენეჯმენტი

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სპორტის მენეჯმენტი

განათლების მენეჯმენტი

ლოგისტიკა

სპორტის ეკონომიკა

საგანმანათლებლო მეცნიერებები

მენეჯმნეტი და ორგანიზაცია

სპორტული დაწესებულებების მენეჯმენტი

ენერგია

მენეჯმენტი და ორგანიზაცია

სპორტის დაფინანსება

საინჟინრო ეკონომიკა

მედიის გაჯეტი

სპორტის მენეჯმენტი

საინჟინრო მენეჯმენტი

მულტიკულტურალიზმი

სტატისტიკა

ღონისძიების მენეჯმენტი

მუსიკა

სტრატეგიული მენეჯმენტი

რელიგიური ტურიზმი

ეკოტურიზმი

თეოლოგია

ფილმი და ტელევიზია

ორგანიზაციის თეორია

ტურიზმის მენეჯმენტი

ფინანსები

ორგანიზაციული ქცევა

თურქული დიალექტები და ლიტერატურა

ფინანსები

ორგანიზაციული ქცევა

უმუშევრობა და დასაქმება

საოგრანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტი

სპონსორები
სოციალური კვლევისა და ქცევითი მეცნიერებების საერთაშორისო სიმპოზიუმს მხარს უჭერს შემდეგი ინსტიტუტები: 

  1. ჯალალ აბადის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ყირგიზეთი https://jasu.edu.kg/jalalabat-state-university/
  2. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი www.sangu.edu.ge
  3. Antalya AKEV University-  თურქეთი https://akev.edu.tr/
  4. ალ-ფარაბის სახელობის ყაზახეთის ეროვნული უნივერსიტეტი, ყაზახეთი http://www.kaznu.kz/
  5. სოციალური კვლევისა და ქცევითი მეცნიერებების ჟურნალი http://www.sadab.org

 აბსტრაქტის (რეზიუმეს) წარდგენა (ფორმა)

გთხოვთ, აბსტრაქტები გამოაგზავნოთ ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე: sadabsempozyum@gmail.com

აბსტრაქტთან ერთად გამოაგზავნეთ შემდეგი ინფორმაცია: 

  • ავტორის (ავტორების)სახელი და გვარი
  • დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია ავტორი (ავტორები)
  • ავტორის (ავტორების) ელ-ფოსტა
  • აბსტრაქტის სათაური

ვადები:

აბსტრაქტების ჩაბარების ვადა - 5 ოქტომბერი, 2019
კონფერენციაზე რეგისტრაციის და ფულის გადახდის ვადა - 7 ოქტომბერი, 2019
საკონფერენციო პროგრამის დრაფტი - 8 ოქტომბერი, 2019
თეზისების წიგნის გამოცემა - 30 ოქტომბერი, 2019
სრული ტექსტის (სტატიის) ჩაბარების ვადა - 27 ნოემბერი, 2019
ნაშრომების კრებულის წიგნად გამოცემა - 15 დეკემბერი, 2019

გაიდლაინი ავტორებისთვის აბსტრაქტის შესადგენად

რეგისტრაციის საფასური

 

აკადემიური პერსონალი *

სტუდენტი * *

 

ადრე დარეგისტრირება

[10სექტემბრამდე, 2019]

გვიან დარეგისტრირება

[7 ოქტომბრამდე, 2019]

ადრე დარეგისტრირება

[10 სექტემბრამდე, 2019]

გვიან დარეგისტრირება

[7 ოქტომბრამდე, 2019]

ზეპირი პრეზენატაცია

80 GEL

90 GEL

70 GEL

80 GEL

ვირტუალური პრეზენტაცია

80 GEL

90 GEL

60 GEL

70 GEL

პოსტერის პრეზენტაცია

60 GEL

70 GEL

50 GEL

60 GEL

* ამ კატეგორიაში შედის კვლევის ასისტენტი, ლექტორი და  ლექტორი, როგორც უნივერსიტეტის პერსონალი. 

* * მოიცავს სტუდენტებს, რომლებიც არ არიან უნივერსიტეტის პერსონალი.

ავტორებს შეუძლიათ ერთზე მეტი სტატია წარმოადგინონ, მაგრამ მაქსმალური რაოდენობა  ნაშრომების არის 2. 
2 ზე მეტი ნაშრომის წარმდგენი ავტორები ყოველ დამატებით სტატიაზე [50 ლარს] გადაიხდიან.
საკონფერენციო ენები იქნება: ინგლისური, თურქული, ქართული და რუსული.

ნაშრომები რომ კონფერენციის პროგრამაში იქნას შეტანილი, ამისათვის საჭიროა, რომ ერთ-ერთი ავტორი მაინც დარეგისტრირდეს როგორც კონფერენციაში მონაწილე.  

თითიეულ ავტორს სჭირდება დარეგისტრირება, რომ მიიღოს მონაწილეობა კონფერენციაში.

საქართველოდან მონაწილე პირები სარეგისტრაციო გადასახადს გადაიხდიან კონფერენციის დროს (კონფერენციის დაწყებამდე)   

რეგისტრაციის ვადა არის 2019 წლის 5 ოქტომბერი.   

კონფერენციაზე დარეგისტრირებული პირი თუ ვერ ახერხებს რაღაც მიზეზების გამო კონფერენციაში მონაწილეობას, მაშინ ის უდნა გაეცნოს თანხის დაბრუნების პოლიტიკას. 
 კონფერენციაზე დასარეგისტრირებელი თანხის გადახდის შემდეგ, ბანკის მიერ გაცემული ქვითარი უნდა გადაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე:  sadabsempozyum@gmail.com 
 

საბანკო რეკვიზიტები

Bank

 Ziraat Bank

Branch and Code

 

Account Name

 Maksut Abdiraim 

Account No (Euro)

 81060437-5003

IBAN No (Euro)

 TR 8000 0100 0091 8106 0437 5003

Explanation

International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences-Antalya-2019