2020-01-15

თამარ ჭყოიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 20 იანვარს, 16:00 საათზე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის  წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი თამარ ჭყოიძე დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „სატირისა და იუმორის გადმოცემის ენობრივი საშუალებები (ქართული და ინგლისური საგაზეთო-პუბლიცისტური მასალის მიხედვით)“.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ნუნუ გელდიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და მანანა ღარიბაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი ინგლისური ენის სწავლების მიმართულებით.
ოფიციალური შემფასებლები: თინათინ სინჯიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; თამარ ლომაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.