ტარიელ ფუტკარაძე » ქართული უნივერსიტეტი
ტარიელ ფუტკარაძე

აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი ფაკულტეტი:  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) სპეციალობა: ენათმეცნიერი; ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1998); [ქართველური ენათმეცნიერება - შიფრი: 10.02.01];

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 5 წელი): აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი; ქსუ ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტის სრული პროფესორი.  

ვებგვერდი:   https://www.scribd.com/Tariel%20Putkaradze https://www.kartvelology.ge

ელ. ფოსტა:  tariel.putkaradze@gmail.com; t.putkaradze@sangu.edu.ge

 

 

 

სტატიები (ვრცლად)

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ვრცლად)

სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები (ვრცლად)

დამატებითი ინფორმაცია (ვრცლად) 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

 

სამეცნიერო პუბლიკაციები (ვრცლად) 

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები