მიხეილ ჯიბუტი » ქართული უნივერსიტეტი
მიხეილ ჯიბუტი

აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
ფაკულტეტი: ეკონომიკის,ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
სპეციალობა: ეკონომიკის მიმართულება

ელ. ფოსტა: m_djibuti@yahoo.com; m.jibuti@sangu.edu.ge

სამუშაო გამოცდილება:

 • 5.01.2009 დღემდე - სრული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 10.11.2006 დღემდე - წევრი, ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის სახელმწიფო კომისია
 • 12.06.2006 - 01.06.2007 - პოლიტიკური მრჩეველი, გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 3.01.2006 - 1.09.2006 - პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 18.11.2005 - 15.05.2006  - დეკანი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.01.2005 დღემდე - წევრი, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეკონომიკური საბჭო
 • 26.03.2002 - 13.09.2005 - თავმჯდომარე, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია
 • 13.03.2002 - 12.09.2005 - წევრი, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია
 • 4.11.2002 - 11.2002 - წევრი,თბილისის საკრებულო
 • 13.09.2001-დღემდე - თავმჯდომარე, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია
 • 31.07.2001-13.03.2002 - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
 • 11.07.2000 - 31.07.2001 - უფროსი, საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ფასების სახელმწიფო ინსპექცია 
 • 26.12.1999 - 10.07.2000 - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • 27.12.1995 - 20.11.1999 - კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
 • 25.11.1995 - 20.11.1999 - წევრი, საქართველოს პარლამენტი
 • 29.06.1994 - 25.11.1995 - ხელმძღვანელი, საქართველოს გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • 31.01.1994 - 1.04.1994 - მსმენელი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი
 • 10.12.1993 - 29.06.1994 - მეცნიერ-კონსულტანტი, შპს “მეტა”
 • 24.11.1992 - 10.12.1993 - მინისტრი, საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო
 • 11.10.1992 - 24.11.1992 - წევრი, საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი
 • 5.06.1992 - 4.11.1992 - წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი, საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი
 • 2.03.1992 - 5.06.1992 - სახელმწიფო მრჩეველის მ. შ. ეკონომიკურ საკითხებში, ეკონომიკური რეფორმების შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის სახელმწიფო კანცელარია
 • 21.01.1988 - 1.05.1991 - განყოფილების გამგე, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების გამოცდილების განზოგადებისა და ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის განყოფილება
 • 2.03.1987 - 21.01.1988 - წამყვანი მეცნიერ-მუშაკი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 1.3.1985 - 1.6.1986 - სტაჟიორ-მკვლევარი, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • 16.10.1981 - 16.07.1986 - უფროსი მეცნიერ-მუშაკის მ.შ., საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 5.06.1981 - 16.10.1981 - უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 1.4.1979 - 1.4.1980 - სტაჟიორ-მკვლევარი, მოსკოვის მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.11.1977 - 1.11.1980 - ასპირანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.09.1975 - 24.06.1977 - სტუდენტი, მოსკოვის მ. ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1.09.1972 - 1.09.1975 - სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაშრომები და პუბლიკაციები: (ვრცლად)

ნაშრომები და პუბლიკაციები: (2008-2017) (ვრცლად)

პირველკურსელებისთვის რეგისტრაციის შესახებ ინფორამცია იხილეთ ბმულზე:

https://goo.gl/LXwxH7

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები