ლევან ქისტაური » ქართული უნივერსიტეტი
ლევან ქისტაური

ელ. ფოსტა: levanikis@yahoo.com

სამეცნიერო ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

განათლება: 

1992 - 1995 ბაკალავრიატი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თბილისი, საქართველო. იურისტი

1991-1994 დოქტორანტურა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, სქართველო ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და კრედიტი.
დისერტაციის თემა: ფინანსური კრიზისი საქართვეოში, მისი დაძლევის გზები და მეთოდები
                                
1984-1991 ბაკალავრიატი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი,სქართველო. ეკონომისტი

სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება:

2014 - სრული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის       სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

2009-2014 - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის    
სრული პროფესორი, მოწვეული პროფესორი, საქართველო, თბილისი

2009-2011 - ილიას უნივერსტეტი, უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი,  
ასოცირებული პროფესორი

1998-2009 - სააბანკო საქმისა და ფინანსების კათედრის ასოცირებული პროფესორი,თბილისის      ივ. ჯავახიშვილის სახ.  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 

სამუშაო გამოცდილება:


2003 - დღემდე შპს ”ბიზნესის მართვის ბიურო”-ს დირექტორი და პარტნიორი.

2003 - 2004 - საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
თბილისი, საქართველო.

2002 - 2003 - აქციზური მარკების სამსახურის უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
თბილისი, საქართველო.

2001 - 2002 - საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
თბილისი, საქართველო.

2000 - 2001 - სახაზინო სამსახურის უფროსი,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
თბილისი, საქართველო.

2000 - 2000 - სახაზინო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე.  საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1999 - 2000 -  მონეტარული პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკული
გამოკვლევების დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.

1994 - 1999 - საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი
საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.
    
1993-1994 - სავალუტო სამმართველოს უფროსი. საქართველოს ეროვნული
ბანკი. თბილისი, საქართველო.
    
1992-1993 სავალუტო სამმართველოს უფროსის მოადგილე. საქართველოს ეროვნული ბანკი.  თბილისი, საქართველო.

1991 – 1992 ფულის მიმოქცევის სამმართველო, ფასიანი ქაღალდების განყოფილების           უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1990-1991 დიდუბის გამგეობის საფინანსო განყოფილება,  
ეკონომისტი, საქართველოს   ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

სხვა

1994 - 1999  - ფასიან ქაღალდების საბჭოს წევრი. საქართველოს  ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

1994 - 2000 - საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს წევრი, თბილისი,  საქართველო.

ტრეინინგები

გავლილი აქვს სწავლებები და სტაჟირებები აშშ-ს, კანადის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ავსტრიის, გერმანიის სასწავლო დაწესებულებებსა და საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტებში

პუბლიკაციები

არის ეკონომიკის, მაკროეკონომიკის და მონეტარული პოლიტიკის, საფინანსო-საკრედიტო და ფისკალური საკითხების შესახებ ორმოცამდე წიგნის, სამეცნიერო სტატიის და პუბლიკაციის ავატორი.

 

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები