გამოსაშვები საღამო 2019

2019 წლის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღამო.

დეტალურად

2019-2020 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, სთავაზობს სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობებს.

დეტალურად

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფსიქოლოგია“ სტუდენტს აძლევს ცოდნას ზოგადი, სოციალური, სამედიცინო, ბავშვთა, პიროვნების ფსიქოლოგიის მიმართულებით, უვითარებს ფსიქოლოგისთვის საჭირო პრაქტიკულ ჩვევებს.

დეტალურად
1
2
3
4

სკოლები

განცხადებები

ცხადდება 2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

2019-07-22
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ევროკავშირის გაფართოება - პრობლემები და პერსპექტივები

23 -25 სექტემბერს ქართულ უნივერსიტეტში, "მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი - 2019" ფარგლებში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019-07-08
მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ კვლევებსა და ქცევით მეცნიერებებში

11-12 ოქტომბერს ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართება სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენცია მიზნად ისახავს სამეცნიერო გარემოში თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაზიარებისა და განხილვის მიზნით მკვლევარების, ექსპერტების, პედაგოგების, სტუდენტების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთად შეკრებას.  

2019-07-04
სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, სთავაზობს დამდეგი - 2019-2020 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობებს.

2019-07-04

სიახლეები

2019-07-19

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ცერემონია

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ტრადიციული საზეიმო ღონისძიება უნივერსიტეტის ეზოში, წითელი ხალიჩის ფონზე გაიმათა

დეტალურად
2019-07-19

სამეცნიერო კონფერენცია „სპეციალური ღონისძიება ექსპერიმენტული ალგორითმების ანალიზის შესახებ“ (Special Event on Analysis of Experimental Algorithms).

პროფესორ კობა გელაშვილის მოხსენება ეხებოდა კონსტრუქციას, რომელზეც არის დაფუძნებული თანამედროვე დაპროგრამების ენებში გამოყენებული კონტეინერების უმეტესობა.

დეტალურად
2019-07-09

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 2018-2019 სასწავლო წლის შემაჯამებელი სხდომა

2019 წლის 8 ივლისს, ქართულ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის 2018-2019 სასწავლო წლის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა.

დეტალურად
2019-06-19

ტრენინგი: პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგი პირის ბრალდებულად დაკავება და პირადი ჩხრეკა.

დეტალურად

ბანერები