აკადემიური კალენდარი (ბაკალავრიატი, დოქტორანტურა)

შემოდგომის სემესტრი (2020 წლის 14  სექტემბერი - 2021 წლის 6 თებერვალი)

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2020 წლის 1 - 11 სექტემბერი;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2020 წლის  14 სექტემბერის ჩათვლით;

აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2020 წლის 1 - 14 სექტემბერი;
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2020 წლის  1 – 18 სექტემბერი;

საუდიტორიო მეცადინეობა - 2020 წლის 14 სექტემბერი - 26 დეკემბერი;
შუალედური გამოცდები - 2020 წლის 26 ოქტომბერი - 7 ნოემბერი;
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება -  2021 წლის 16 იანვარი - 6 თებერვალი; 

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის  დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა - 2020 წლის 12 -16 ოქტომბერი;
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა - 2021 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით;

საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2020 წლის 28 დეკემბერი - 2021 წლის 15 იანვარი; 

სემესტრებს შორის არდადეგები - 2021 წლის 8 - 19 თებერვალი.

გაზაფხულის სემესტრი (2021 წლის 1 მარტი-24 ივლისი) 

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2021 წლის 22 თებერვალის ჩათვლით;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 2021 წლის 8 თებერვალი - 1 მარტი;

საუდიტორიო მეცადინეობა - 2021 წლის 22 თებერვალი - 19 ივნისი;
შუალედური გამოცდები - 2021 წლის 5 -17 აპრილი;
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2021  წლის 21 ივნისი - 17 ივლისი;

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის  დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა - 2021 წლის 22 -26 მარტი;
 • სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა - 2021 წლის 17 ივლისის ჩათვლით;

სააღდგომო არდადეგები - 2021 წლის 26  აპრილი - 3 მაისი; 
საგაზაფხულო არდადეგები - 2021 წლის 4-11 მაისი;
საზაფხულო არდადეგები - 2021 წლის 18 ივლისიდან; 

უქმე დღეები:

შემოდგომის სემესტრი:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა ( ოთხშაბათი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა  (ორშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (სამშაბათი);

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 3 მარტი - დედის დღე (ოთხშაბათი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (ორშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (პარასკევი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (კვირა)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (ოთხშაბათი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (ოთხშაბათი)