2021-03-16

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შუალედური გამოცდები პირველი და მეორე სემესტრელებისთვის  ჩატარდება 5 აპირლიდან 17 აპრილის ჩათვლით საუნივერსიტეტო სივრცეში, აუდიტორიებში, ხოლო მე-3 და ზევით სემესტრელებისთვის (მათ შორის დამატებითი სემესტრელებისთვის) ჩატარდება: 

  • აუდიტორიაში იმ საგნებში, რომლებსაც გადიან პირველ და მეორე სემეტრელებთან ერთად. 
  • ყველა დანარჩენ საგანში დისტანციურად.

ბაკალავრიატის საფეხურის ყველა სტუდენტისთვის სწავლა 4 მაისიდან გაგრძელდება აუდიტორიებში. ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე სამთავრობო რეგულაციების ცვლილების შემთხვევაში უნივერსიტეტი იმოქმედებს შესაბამისად.