ჩვენი სტუდენტების კიდევ ერთი წარმატება.

ელენე ციციშვილი, მარიამ თაღიაშვილი და გიგა ცერცვაძე 3-10 მარტის ჩათვლით გაემგზავრებიან რუმინეთში Erasmus+ პროგრამით - Beyond Media Influence.

📚 პროგრამა საშუალებას მისცემს სტუდნტებს მიიღონ ევროპული განათლება და გამოცდილება, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია თანამედროვე მოქალაქის ჩამოყალიბებისათვის.
#145 #SANGU