2019-01-18

დოქტორანტ ლანა სულხანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 23 იანვარს, 12:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერნციო დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ფსიქოლოგიის დარგობრივი სექციის დოქტორანტ ლანა სულხანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "ტოლერანტობის განვითარების დინამიკის კვლევა 13-17 წლის მოზარდებში".