ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

პროგრამის კოდი: 1450109

წლიური საფასური: 2250₾

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 90

პროგრამის შესახებ (ვრცლად)