2018-11-13

ჰუმანიტარულ მენიცერებათა და სამართლის სკოლის დოქტორანტების სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

humanitarul-menitserebata-da-sam

2018 წლის 19 ნოემბერს 16:00  საათზე, წმ. დავით აღმაშენებლის სახელობის სხდომათა დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „თარგმანმცოდნეობის“ მიმართულების დოქტორანტი ნინო ფალავანდიშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ტრანსლატიკის პრობლემები და პერსპექტივები გიუნტერ გრასის ტექსტების ქართულად თარგმნის პროცესში“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

  • ნანა გოგოლაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ოფიციალური შემფასებლები:

  • თამარ ჭუმბურიძე, ფილოლოგიის  დოქტორი, პროფესორი;  
  • რუსუდან თაბუკაშვილი,  ფილოლოგიის  დოქტორი, პროფესორი.

2018 წლის 19 ნოემბერს 16:00  საათზე, წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ქართველური ენათმეცნიერების“ მიმართულების დოქტორანტი ნინო გრიგოლია დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ინგლისური ენის მოდალური ზმნებისა და ერთეულების შესატყვისები ქართულში“. 

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

  • ნუნუ გელდიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
  • მანანა ღარიბაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ოფიციალური შემფასებლები:

  • ვარდო გვარჯალაძე, ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  
  • თამარ ლომაძე, ფილოლოგიის  დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.