2020-01-30

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ ბადრი ნაჭებიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 4  თებერვალს, 15:00 საათზე,  წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული) შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ ბადრი ნაჭებიას სადისერტაციო ნაშრომის ,,ტერორიზმი - ისტორია, დეფინიცია, ტოპოლოგია“ დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.

სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი:

  • დავით კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი

დოქტორანტის რეცენზენტები:

  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი სანიკიძე (მოწვეული) 
  • პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ მაისაია (მოწვეული).