ჯაბა მესხიშვილი

განათლება:

 • 2014 - 2017 - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იაპონიის ისტორია; კობეს უნივერსიტეტი
 • 2012-2014 - მაგისტრი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იაპონიის ისტორია; კობეს უნივერსიტეტი
 • 2010-2012 - მკვლევარი სტუდენტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იაპონიის ისტორია; კობეს უნივერსიტეტი
 • 2010 - უცხოელ სტუდენტთა ცენტრი (იაპონური ენის ინტენსიური კურსი); კობეს უნივერსიტეტი
 • 2008-2010 -  ისტორიის მაგისტრი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2001-2007 - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი; ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, აღმოსავლეთის ქვეყნების საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტიზა; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:  

 • 2018 -   საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2018 -   საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი
 • 2017- იაპონური ცენტრი; გ.წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; იაპონიის ცენტრის ხელმძღვანელი
 • 2017- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ლექტორი
 • 2012-2013 - კობეს უნივერსიტეტი, იაპონია;    ლექტორის ასისტენტი
 • 2009-2010 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; აზიის, აფრიკისა და ოკეანეთის რეგიონის დეპარტამენტი;სტაჟიორი

პუბლიკაციები:

 • ,, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ რამდენიმე ცნობა 1918-1921 წლების იაპონურ პრესაში’’, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო XI, 2018.
 • ,,რუსეთ-იაპონიის ომი და ქართველები (1904-1905)’’, ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო X. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018
 • ,,რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსია XIX ს. საუკუნის დასაწყისში - შავი ზღვისპირეთში რუსეთის ექსპანსიის თეორიის გადასინჯვა’’ საპორტო ქალაქების კვლევის ჟურნალი, საპორტო ქალაქების კვლევის ცენტრი, კობე, 2017. 
 • ,,მუკდენის ინციდენტის გავლენა მსოფლიოზე’’ სამეცნიერო შრომების კრებული, კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2015.  
 • ,,რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია იაპონიაში (XIX ს.)“ ქრისტიანობის კვლევები, უნივერსალი, თბილისი, 2009.

კონფერენციები:

 • თანამედროვე აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018.
 • საერთაშორისო ვორქშოფი ,,იაპონური ენის სწავლება კავკასიაში, მეექვსე სემინარი’’, თავისუფალი უნივერსიტეტი. 2018. 
 • საერთაშორისო კონფერნცია კავკასიის გლობალური ისტორიის მიმართულებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018.
 • თანამედროვე აღმოსავლეთმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
 • საქართველო-იაპონიის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ისტორიული და მეცნიერულ-კულტურული ურთიერთ გაცვლის მომავალი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017.
 • სტუდენტთა 69-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009.
 • ქრისტიანული კვლევები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009.  
 • საქართველო და აღმოსავლეთი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2007.

ენები:

 • იაპუნური (თავისუფლად)
 • ინლისური (თავისუფლად)
 • რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამები:

 • (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc)