კონფერენცია თემაზე - „ქართული, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ენა (პრობლემები, პერსპექტივები)"

2021 წლის 13 აპრილს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის ცენტრის ინიციატივით გაიმართა ონლაინ კონფერენცია თემაზე: „ქართული, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ენა. პრობლემები, პერსპექტივები".

კონფერენცია გახსნა და მონაწილეებს მიესალმა ქართული უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროსესორი გიორგი სოსიაშვილი.

მოხსენებებით წარსდგნენ: ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი მანანა ტაბიძე - თემა „14 აპრილიდან - 14 აპრილამდე“; მწერალი როსტომ ჩხეიძე - „როგორ მზადდებოდა 14 აპრილი";სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე - „ქართული და აფხაზური ენები აფხაზეთში და მათი სტატუსი წარსულში და ამჟამად“; კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ნათია ფუტკარაძე - ქართულის, როგორც მშობლიური ენის სწავლების ტარიელ ფუტკარაძისეული კონცეფცია ემიგრანტთა შვილებისათვის“; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევარი, ფილოლოგიის დოქტორი, მიხეილ ლაბაძე - „სახელმწიფო ენის რაობა (საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით)“.