მარიამ გელაშვილი

ელ-ფოსტა: m_gelashvili@sangu.edu.ge

განათლება

  • 2017 წლიდან დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი.2012
  • 2016 წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება

  • 2018 წლიდან დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი.
  • 2016-2018 წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის, სტუდენტთა მომსახურების უზრუნველყოფის სამმართველოს  სპეციალისტი.                       

ენები:

  • ინგლისური
  • რუსული

კომპიუტერული პროგრამები:

  • MS Windows
  • MS Office
  • Internet