მეუფე იაკობის სიტყვით გამოსვლა ევროპარლამენტში. (სრული ვერსია) ბრიუსელი, 19.11.2019