მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის და FHS St.Gallen-ის უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

ეს შეთანხმება ორიენტირებულია უმეტესად სოციალური მუშაობის პროგრამებზე და მოიცავს როგორც სტუდენტების, ასევე ლექტორების გაცვლით სასწავლო პროგრამებში ჩართვას.

გარდა ამისა, მემორანდუმის ფარგლებში გათვალისწინებულია კოლაბორაციული კვლევების ჩატარება.

ამ ეტაპზე კი SANGU და St. Gallen–ის უნივერსიტეტი ერთობლივ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობენ – Movetia Project 2020-2022 “International Curriculum of Social Work and Social Change - a Alliance of Swiss and Eastern Universities"