მნიშვნელოვანი სიახლე – სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრები წმიდა ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში უფასოდ ისწავლიან!

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანია სამხედრო მოსამსახურეების კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის დანერგვის, ახალგაზრდების სამხედრო საქმით დაინტერესების, სამხედრო თემატიკასთან დაკავშირებული მეცნიერების განვითარებისა და ქართული ჯარის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების გზით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება.

თანამშრომლობის ფარგლებში სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრები (მეუღლე და შვილი) ისარგებლებენ სპეციალური შეთავაზებით:

  • განათლების ხელშეწყობის მიზნით, აკრედიტებულ სასწავლო პროგრამებზე სწავლის წლიური საფასურის უნივერსიტეტის მხრიდან 50%-ით, ხოლო სამინისტროს მხრიდან 50%-ით (არაუმეტეს 1125 (გადასახადებისა და საპენსიო შენატანის გარეშე) ლარის ოდენობით) თანადაფინანსება;
  • 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთვევაში, უნივერსიტეტის მიერ, სტუდენტს დაენიშნება 125 (ას ოცდახუთი) ლარიანი ყოველთვიური სტიპენდია. 

ფინანსური მხარდაჭერა გაგრძელდება ყოველ მომდევნო სემესტრში, თუ აკადემური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემეტრში თოთოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება 81 ქულაზე ნაკლები;