პროფესორ ევა გოცირიძის საჯარო ლექცია

2019 წლის 13 მარტს, ქართული უნივერსიტეტში პროფესორმა ევა გოცირიძემ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე "საქართველოს კონსტიტუციის ადამიანის უფლებათა დებულებები, სივრცე შემდგომი განვითარებისათვის". 
შეხვედრა გახსნა რექტორმა, პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ, რომელმაც ხაზი გაუსვა პროფესორ ევა გოცირიძის როლს ადამიანის უფლებათა საკითხების მეცნიერულ შესწავლასა და განვითარებაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. პროფესორმა ევა გოცირიძემ ისაუბრა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის იმ დებულებების შესახებ, რომელიც უშუალო კავშირშია ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებთან. განიხილა კონსტიტუციის ახალი  რედაქციის ძლიერი და სუსტი მხარეები ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. 
ლექციის ბოლოს პროფესორმა  ევა გოცირიძემ უპასუხა დამსწრეთა კითხვებს.