პროფესორ ნიკოლოზ ესიტაშვილის საჯარო ლექცია: "ინდივიდის ფსიქოლოგია და საერთაშორისო ურთიერთობები"

2018 წლის 25 დეკემბერს, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორმა პროფესორმა ნიკოლოზ ესიტაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე "ინდივიდის ფსიქოლოგია და საერთაშორისო ურთიერთობები".