სადისერტაციო ნაშრომის ონლაინ დაცვა

2020 წლის 13 აპრილს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში დისერტანტმა ეკატერინე ახვლედიანმა დისერტაცია თემაზე „თანამედროვე თურქული რომანის ქართული თარგმანების ძირითადი პრობლემები მთარგმნელობითი თეორიის ფონზე“ ონლაინ რეჟიმში დაიცვა. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის სექციისა და სადისერტაციო კომისიის წევრებმა დისერტაციის დაცვაში მონაწილეობა პლატფორმა Zoom.us-ის მეშვეობით მიიღეს.