საჯარო ლექცია - ქართული დიპლომატია დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე

2020 წლის 7 დეკემბერს წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სტუდენტებისთვის ალექსანდრე რონდელის სახელობის საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გიორგი ბადრიძემ, წაიკითხა ონლაინ ლექცია თემაზე: „ქართული დიპლომატია დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე“. 

ქართულმა დიპლომატიამ სერიოზული გამოწვევები განვლო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე. ბატონი გიორგი პირველივე დღეებიდან  აქტიურ მოღვაწეობას ეწეოდა საქართველოს დიპლომატიურ სამსახურში. იგი ბოლო 30 წლის მანძილზე განვითარებული თითქმის ყველა მოვლენის მონაწილეა. მისი როგორც პროფესიონალის გამოცდილების გაზიარება მომავალი დიპომატებისა და ელჩებისთვის მნიშვნელოვანია. 

ონლაინ ლექციაზე - „ქართული დიპლომატია დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე“ -  მომხსენებელმა მიმოიხილა ქართული დიპლომატია და დიპლომატიური სამსახურის საქმიანობა, დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები, გააანალიზა საქართველოს საგარეო პოლტიკა, საერთაშორისო, ეროვნულ და პიროვნულ დონეზე, მომავალ ელჩებსა და დიპლომატებს თეორიულ სამეცნიერო ცოდნასთან ერთად პრაქტიკულ საქმიანობაზე დაყრდნობით პირადი გამოცდილება გაუზიარა.

ონლაინ ლექცია დისკუსიით დასრულდა.