საქართველოს ისტორიის პროგრამის დოქტორანტების სამეცნიერო მოხსენებების (კოლოქვიუმის) მოსმენა

2018 წლის 27 დეკემბერს, წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა საქართველოს ისტორიის პროგრამის დოქტორანტების სამეცნიერო მოხსენებების (კოლოქვიუმის) მოსმენა.