საუკეთესო შანსი საერთაშორისო ცოდნის და გამოცდილებისთვის

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლისთვის 2020 წელი სასიამოვნო სიახლეებით დაიწყო. სკოლამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა: ნიდერლანდების ბიზნეს სკოლასთან, ლიტვის რეგიონული კვლევის ინსტიტუტთან, ვიტაუტას მაგნუსის უნივერსიტეტთან და თესალონიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის კვლევით ცენტრთან.

მემორანდუმის ფარგლებში ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის მიმართულების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები შეძლებენ ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების განხორციელებას, ონლაინ ლექციების და შეხვედრების ჩატარებას, სტუდენტთა კვლევითი პროექტების ერთობლივად შეფასებას, თეზისების განხილვას, ტრენინგებში, კონფერენციებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას.

ჩამოთვლილი აქტივობები წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს ხელს შეუწყობს, მიიღონ საერთაშორისო გამოცდილება და ჩაერთონ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.