გიორგი დელიბაშვილი - “შეიცან თავი შენი”


ვფიქრობ, სკოლის დამთავრებისას ადამიანის ძირითადი პიროვნული თვისებები უკვე ჩამოყალიბებულია, ამის შემდეგ კი იწყება ცხოვრების ახალი ეტაპი, რომელიც გძენს მეტ ცოდნას და გამოცდილებას. ოთხი წლის წინ ჩავაბარე ქართულ უნივერსიტეტში და ამ პერიოდში გარდა ჩემი პროფესიული ცოდნისა შევიძინე მეტი თავდაჯარებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა საქმის მიმართ. ეს ყველაფერი მომავალში დამეხმარება ცხოვრების სიძნელეების იოლად გადალახვაში.

ქართულ უნივერსიტეტში დამხვდა ძალიან თბილი და მეგობრული გარემო, სწავლის გარდა აქ შეგიძია დაკავდე მრავალი სხვა სახის გასართობი ან სპორტული აქტივობებით. ვფიქრობ, ის რაც ოთხი წლის განმავლობაში მივიღე ამ უნივერსიტეტისგან იქნება უმნიშვნელოვანესი როლის შემსრულებელი ჩემი მიზნების მიღწევაში.

გიორგი დელიბაშვილი
ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტი