2019-05-01

თამარ კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 16 მაისს, 16:00 საათზე, წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება  ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმიის დარგობრივი სექციის დოქტორანტის, თამარ კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "ნეფროპროტექტორული ბიოფლავანოიდებისათვის ეფექტური წამალთფორმების შემუშავება".