ვახტანგ სიფრაშვილი

ელ. ფოსტა: v.siprashvili@gmail.com

განათლება:

 • საქართველოს უნივერსიტეტი  - 2005-2010
  პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა
  საერთაშორისო ურთიერთობები (ბაკალავრი)
 • საქართველოს უნივერსიტეტი  - 2013 - დღემდე
  ბიზნესის, ეკონომიკის და მართვის სკოლა
  საჯარო მართვა (მაგისტრატურა)

სამუშაო გამოცდილება:

„საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი“

სტუდენტური ცხოვრების ორგანიზების მენეჯერი  - 2013 წლის ნოემბრიდან დღემდე

საქმიანობა:

 • სტუდენტური კლუბების და ორგანიზაციების კოორდინირება;
 • სემინარების, ტრეინინგების, საჯარო დისკუსიების, ინტელექტუალური თამაშების, სასწავლო ვიზიტების, კულტურული და სხვა ტიპის სტუდენტური ღონისძიებების ორგანიზება;
 • სტუდენტებისთვის რეკომენდაციების მიცემა პროექტების წერა/მართვაზე;
 • სხვადასხვა სახის სემინარების, ტრეინინგების თუ გაცვლითი პროგრამების მოძიებაში სტუდენტების დახმარება.
 • სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის კოორდინაცია;
 • სპორტული კლუბების საერთაშორისო ჩემპიონატებში მონაწილეობის ორგანიზება;

საქართველოს პროგრესული ფორუმი - ბარნოვის 42.  

საქართველოს პროგრესული ფორუმი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას

რომელიც დაარსდა 2014 წლის 21 იანვარსფორუმი შედგება ადამიანთა იმ ჯგუფისაგან, რომლებიც იზიარებენ პროგრესულ იდეებს და წლების განმავლობაში აქტიურად საქმიანობდნენ საზოგადოებრივ ასპარეზზე. დამფუძნებლებს შორის არიან სხვადასხვა არასამათვრობო ორგანიზაციების ის წევრები რომლებიც ერთმანეთთან თანამშრომლობის საფუძველზე ახორციელებდნენ სხვადასხვა პროექტებსა თუ აქტივობებს.

დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი - თებ. 2014 – დღემდე

საქმიანობა:

 • ორგანიზაციის პოლიტიკურ დოკუმენტაციაზე მუშაობა;
 • სპფ - ს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზება;
 • ტრენერი;

პროგრესული იდეების სკოლა

„პროგრესული იდეების სკოლა“ წარმოადგენს სამ ეტაპიან საგანმანათლებლო პროექტს რომლისგანმავლობაშიც განხორციელდება დაინტერესებული და მოტივირებული ახალგაზრდებისგამოვლენა და მათთვის სასწავლო სასემინარო პროგრამის გამართვა სოციალ-დემოკრატიის შესახებ

 • ტრენერი - მაის. 2014 - დღემდე           

ახალგაზრდა სოციალისტები

არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, ახალგაზრდების როლის გაზრდა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, აქტიური პოლიტიკური კამპანიების და სტუდენტების არაფორმალური განათლების მეშვეობით. 

 • თავმჯდომარის მოადგილე - 2009-2011
 • საკონტროლო კომისიის თამჯდომარე - 2011-2013

საქმიანაობა:

თავმჯდომარის მოადგილეობის დროს – საორგანიზაციო, რეგიონალური, სტუდენტური კომიტეტების და ახალგაზრდული პოლიტიკის სამუშაო ჯგუფის კოორდინირება.

 • საკონტროლო კომისიის ხალმძღვანელობის დროსსაფინანსო დოკუმენტების რევიზია, წევრთა აღრიცხვიანობაზე კონტროლი, საფინანსო საქმიანობის წარმართვაზე კონტროლი, რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება კავშირის  სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობაში გამოვლენილ დარღვევათა აღმოფხვრისა და კორექტირების შეტანის თაობაზე, ორგანიზაციის სტრუქტურებისა და წევრების წესდების, საპროგრამო და  პოლიტიკური დოკუმენტების შესაბამისობაზე  კონტროლი;
 • ორგანიზაციის მიერ ებერტის და ევროპის ახალგაზრდული ფონდის დაფინანსებით ორგანიზებული რამოდენიმე პროექტის მენეჯერი;

კორ სტანდარტ ბანკი

გაყიდვების ოფიცერი  2009-2010

საქმიანობა:

 • ბანკის სადებეტო პროდუქტების გაყიდვა,
 • სადეპოზიტო ანგარიშების გახსნა

ტრენინგები, ღონისძიებები და პროექტები:

AUF, ნორვეგიის ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ფრთა

 • ახალგაზრდა სოციალისტები დელეგაციის ხელმძღვანელი;  
 • არჩევნების დაკვირვება;
 • ტრეინინგი პოლიტიკური კამპანიის წარმოებაში (მონაწილე); (ოსლო, ნორვეგია, 2009);

თანამშრომლობა შვიდობისთვის სამხრეთ კავკასიაში (Jusos in der SPD, IUSY, YES, RSDUY)  

 • პროექტის მენეჯერი
 • ევროპის ახალგაზრდულ ფონდთან ურთიერთობა.  

IUSY მსოფლიოს ახალგაზრდა სოციალისტთა ფესტივალი 2009

 •  დელეგაციის ვიზიტის ორგანიზება (53 ადამიანი) (Hungary, Zanka); 

IUSY მსოფლიოს ახალგაზრდა სოციალისტთა ფესტივალი 2011   

 • დელეგაციის ვიზიტის ორგანიზება (93 ახალგაზრდა სოციალისტი);
 • მომხსენებელი - კონფლიქტის მოგვარება - „ქართულ რუსული კონფლიქტი“  (Austria, Atersee);

YES ევროპის ახალგაზრდა სოციალისტთა საზაფხულო ბანაკი 2012

 • მომხსენებელი – პოლიტიკური სიტუაცია საქარტველოში (Croatia);
  ახალგაზრდა სოციალისტების საზაფხულო ბანაკი 2011
 • ღონისძიების ორგანიზება;
 • მოდერატორი - დისკუსია პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის (წაღვერი);

მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს” (ტრეინინგი) 

 • საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი (ბაკურიანი);

გაიაზრე და გაგვიზიარე” (ახალგაზრდა სოციალისტების სტუდენტური კამპანია)

 • პროექტის მენეჯერი (თბილისი).

ენები:

 • რუსული - კარგად
 • ინგლისური - საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail