მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2023 წელი)

ბრძანება # 8-ს
რექტორის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
ბრძანება # 15-ს რექტორის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ 
დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N4 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის გათვალისწინებით 2022-23 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის შესახებ
დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება N5 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2022-23 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლების შესახებ

 

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა