მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2024 წელი)

რექტორის ბრძანება #5-ს 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
რექტორის ბრძანება #6-ს 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ
დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანდება # 6  სტუდენტებისთვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის გათვალისწინებით 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსების მინიჭების/მოხსნის თაობაზე.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა