მენიუ

მონაცემთა ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი  ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა და  Scopus ციტირების ინდექსი. 

Cambridge Journals Online - https://www.cambridge.org/core

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულების ჟურნალებს, მათ შორის: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია.

 

e-Duke Journals Scholarly Collection - https://read.dukeupress.edu/

წარმოდგენილია ჟურალები შემდეგი მიმართულებით: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო ურთიერთობები, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - https://www.elgaronline.com/

წარმოდგენილია ჟურნალები და წიგნები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,  ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.  

European Respiratory Journal - https://erj.ersjournals.com/

კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულების ბაზა - წარმოდგენილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს.

 

IMechE Journals - https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE

მონაცეთა ბაზაში წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე არსებული ჟურნალები, რომელთა ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერიაა. საინჟინრო მიმართულები თითქმის ყველა სფეროში.

 

Mathematical Sciences Publishers Journals - https://msp.org/  

წარმოდგენილია 17 რეფერირებადი ჟურნალი მათემატიკისა და მომიჯნავე დისციპლინებიდან, რომელთა ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

Openedition Journals - https://www.openedition.org/

წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.

 

Royal Society Journals Collection - https://royalsociety.org/journals/

წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებების ჟურნალები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინებიდან.

 SAGE Premier - https://journals.sagepub.com 

წარმოდგენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროს რეიტინგული ჟურნალებიდან.

 

The Company of Biologists' Journals  - https://www.biologists.com/

წარმოგიდგენთ ჟურნალს, რომელიც მოიცავს განვითარების, უჯრედული მეცნიერების და ექსპერიმენტული ბიოლოგიის სფეროებს.

    ACM Digital Library - https://dl.acm.org/

საგნობრივი თემატიკა : საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ანალიტიკა, კიბერუსაფრთხოება, ხელოვნური ინტელექტი, მანქანათმცოდნეობა, კომპიუტერული ქსელები, მულტიმედიური ტექნოლოგიები.

ბაზა ითვალისწინებს 70 ჟურნალის (მიმდინარე და საარქივო ნომრები), 200 საკონფერენციო მასალის, გაზეთების, ვებსაიტებისა და მულტიმედია ფაილების წვდომას. აგრეთვე კომპიუტერული ლიტერატურის გზამკვლევებს, აბსტრაქტებს, ციტირებული ნაშრომებს და სხვ.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა