მენიუ

ქართული უნივერსიტეტის გამოცემები

ქართული უნივერსიტეტის შრომები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის შრომები

ჟურნალი "დიპლომატი"

საერთაშორისო ჟურნალი "სამეცნიერო აზრი"

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „დემოკრატია და თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები" კრებული

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა