მენიუ

პროგრამების კატალოგი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები:


დამატებითი (minor) პროგრამები:

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა