მენიუ

მაგისტრატურაში მიღების ვადები

მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები (განსაზღვრულია ორ ეტაპად)

პირველი ეტაპი:

 • მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - 23 აგვისტო -1 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 11-დან 17:00 - საათამდე, შაბათს - 11-დან 15 საათამდე);
 • გამოცდა სპეციალობაში - 3 სექტემბერი;
 • გამოცდა უცხო ენაში - 4 სექტემბერი;
 • გამოცდების შედეგების გამოცხადება - 6 - 8 სექტემბერი;
 • შედეგების გსაჩივრებაგასაჩივრება - 7- 11 სექტემბერი;
 • საბოლოო შედეგების გამოცხადება - 12 სექტემბერი;


მეორე ეტაპი

 • მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - 7 -15 სექტემბერი
 • გამოცდა სპეციალობაში - 17 სექტემბერი; (სამუშაო დღეებში 11-დან 17:00 - საათამდე, შაბათს - 11-დან 15 საათამდე);
 • გამოცდა უცხო ენაში - 18 სექტემბერი;
 • გამოცდების შედეგების გამოცხადება - 20- 21 სექტემბერი;
 • შედეგების გასაჩივრება - 20 - 24 სექტემბერი;
 • საბოლოო შედეგების გამოცხადება - 26 სექტემბერი;


ორივე ეტაპის მონაწილე მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის

 • რანჟირების დოკუმენტის გამოცემა - 26 სექტემბერი;
 • ხელშეკრულების გაფორმების დასრულება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება და გამოცემა - 28 სექტემბერი.
 • ჩარიცხვის ბრძანების ასახვა და ჩარიცხული მაგისტრანტების რეგისტრაცია მონაცემების საუნივერსიტეტო ბაზაში - 28 – 29 სექტემბერი.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა