მენიუ

მაგისტრატურაში მიღების ვადები

გრძელდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე შემდეგი პროგრამების მიხედვით:
მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია (გარდა სამართლის და კიბერუსაფრთხოების პროგრამების) - 14 - 20 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 11:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე );
მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია სამართლის პროგრამაზე - 14 - 15 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 10:30 სთ-დან 17:30 სთ-მდე);

გამოცდა უცხო ენაში:

  • სამართლის პროგრამაზე - 18 სექტემბერი - 14:00 სთ;
  • დანარჩენ პროგრამებში (გარდა სამართლისა და ფილოლოგიისა) - 25 სექტემბერი - 12:00სთ;

გამოცდა სპეციალობაში:

  • სამართლის პროგრამაზე - 18 სექტემბერი - 16:00 სთ;
  • დანარჩენ პროგრამებზე - 25 სექტემბერი - 14:00 სთ;

გამოცდების შედეგების გამოცხადება :

  • სამართლის პროგრამაზე: - 19 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე - 25,26 სექტემბერი;

შედეგების გასაჩივრება:

  • სამართლის პროგრამაზე 21-25 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე 27-29 სექტემბერი;

საბოლოო შედეგების გამოცხადება:

  • სამართლის პროგრამაზე- 25 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე 30 სექტემბერი;

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგის, ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირებისა და კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებებზე გასაუბრება პროგრამის ხელმძღვანელთან გაიმართება 22 სექტემბერს, ონლაინ რეჟიმში;

 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა