მენიუ

აკადემიური პერსონალი

რექტორი

ირაკლი ბრაჭული

ირაკლი ბრაჭული

რექტორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

როინ მეტრეველი

როინ მეტრეველი

აკადემიკოსი, პროფესორი
მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
გიორგი ალიბეგაშვილი

გიორგი ალიბეგაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
ევა გოცირიძე

ევა გოცირიძე

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
პაატა ტურავა

პაატა ტურავა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ზურაბ ბერია

ზურაბ ბერია

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ეკა დუღაშვილი

ეკა დუღაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ვახტანგ გურული

ვახტანგ გურული

ასოცირებული პროფესორი
თამარ ლალიაშვილი

თამარ ლალიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
მაია ხეჩიკაშვილი

მაია ხეჩიკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ნინო შიოლაშვილი

ნინო შიოლაშვილი

ასოცირებული-პროფესორი
მარინა ლონდარიძე

მარინა ლონდარიძე

ასისტენტ-პროფესორი
თორნიკე შურღულაია

თორნიკე შურღულაია

პროფესორი
მაია მანჩხაშვილი

მაია მანჩხაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ნიკო კვარაცხელია

ნიკო კვარაცხელია

ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
თინათინ ფანცულაია

თინათინ ფანცულაია

ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
დიმიტრი ნადირაშვილი

დიმიტრი ნადირაშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი
თეა გოგოტიშვილი

თეა გოგოტიშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი
კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ივანე წერეთელი

ივანე წერეთელი

პროფესორი
პაატა გოგიშვილი

პაატა გოგიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი
ფიქრია წოწკოლაური

ფიქრია წოწკოლაური

ასოცირებული პროფესორი
ნონა ახალაშვილი

ნონა ახალაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
იზა გიგაური

იზა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი
ლანა სულხანიშვილი

ლანა სულხანიშვილი

ასოცირებული პროფესორი
სოფიო ყველაშვილი

სოფიო ყველაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
გიგა ჩალაური

გიგა ჩალაური

ასისტენტ-პროფესორი, Grand Parade-ის პროგრამული უზრუნველყოფის უფროსი ინჟინერი
მედეა იორდანაშვილი

მედეა იორდანაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა