მენიუ

აკადემიური პერსონალი

რექტორი

ირაკლი ბრაჭული

ირაკლი ბრაჭული

რექტორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

როინ მეტრეველი

როინ მეტრეველი

აკადემიკოსი, პროფესორი
მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
გიორგი ალიბეგაშვილი

გიორგი ალიბეგაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
ევა გოცირიძე

ევა გოცირიძე

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
პაატა ტურავა

პაატა ტურავა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ზურაბ ბერია

ზურაბ ბერია

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ეკა დუღაშვილი

ეკა დუღაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ვახტანგ გურული

ვახტანგ გურული

ასოცირებული პროფესორი
თამარ ლალიაშვილი

თამარ ლალიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
შალვა ქურდაძე

შალვა ქურდაძე

პროფესორი
მაია ხეჩიკაშვილი

მაია ხეჩიკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, მასწავლებლის 300 კრედიტიანი პროგრამის ხელმძღვანელი
ნინო შიოლაშვილი

ნინო შიოლაშვილი

ასოცირებული-პროფესორი
ვახტანგ თორდია

ვახტანგ თორდია

ასოცირებული პროფესორი
ნონა პოპიაშვილი

ნონა პოპიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
თორნიკე შურღულაია

თორნიკე შურღულაია

პროფესორი
მაია მანჩხაშვილი

მაია მანჩხაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ტეფნაძე

მიხეილ ტეფნაძე

ასიტენტ-პროფესორი
დავით ლიპარტელიანი

დავით ლიპარტელიანი

ასისტენტ-პროფესორი
ნინო კობალაძე

ნინო კობალაძე

ასისტენტ-პროფესორი
მანანა კვაჭანტირაძე

მანანა კვაჭანტირაძე

ასოცირებული პროფესორი
თეა ბურჭულაძე

თეა ბურჭულაძე

ასოცირებული პროფესორი
გელა ქისტაური

გელა ქისტაური

ასოცირებული პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის პროგრამის კოორდინატორი
გვანცა ბურდული

გვანცა ბურდული

ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის პროგრამის კოორდინატორი

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ნიკო კვარაცხელია

ნიკო კვარაცხელია

ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
თინათინ ფანცულაია

თინათინ ფანცულაია

ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
დიმიტრი ნადირაშვილი

დიმიტრი ნადირაშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი
თეა გოგოტიშვილი

თეა გოგოტიშვილი

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ივანე წერეთელი

ივანე წერეთელი

პროფესორი
ფიქრია წოწკოლაური

ფიქრია წოწკოლაური

ასოცირებული პროფესორი
ნონა ახალაშვილი

ნონა ახალაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
იზა გიგაური

იზა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი
ლანა სულხანიშვილი

ლანა სულხანიშვილი

ასოცირებული პროფესორი
სოფიო ყველაშვილი

სოფიო ყველაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
გიგა ჩალაური

გიგა ჩალაური

ასისტენტ-პროფესორი, Grand Parade-ის პროგრამული უზრუნველყოფის უფროსი ინჟინერი
მედეა იორდანაშვილი

მედეა იორდანაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
ნინო სიმონიშვილი

ნინო სიმონიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
ვახტანგ ლალუაშვილი

ვახტანგ ლალუაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
ნათია დოლიაშვილი

ნათია დოლიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა