მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური პერსონალი

რექტორი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

პაპუნა გურული

პაპუნა გურული

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი
როინ მეტრეველი

როინ მეტრეველი

აკადემიკოსი, პროფესორი
მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
გიორგი ალიბეგაშვილი

გიორგი ალიბეგაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
კარლო ბზიშვილი

კარლო ბზიშვილი

პროფესორი
ევა გოცირიძე

ევა გოცირიძე

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
პაატა ტურავა

პაატა ტურავა

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ვალერი მოდებაძე

ვალერი მოდებაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ბესიკ მეურმიშვილი

ბესიკ მეურმიშვილი

პროფესორი
ზურაბ ბერია

ზურაბ ბერია

მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ეკა დუღაშვილი

ეკა დუღაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ვახტანგ გურული

ვახტანგ გურული

ასოცირებული პროფესორი
თამარ ლალიაშვილი

თამარ ლალიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ოთარ მათეშვილი

ოთარ მათეშვილი

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
შალვა ქურდაძე

შალვა ქურდაძე

ასოცირებული პროფესორი
ანნა ჭიღიტაშვილი

ანნა ჭიღიტაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ნინო წერეთელი

ნინო წერეთელი

ასოცირებული პროფესორი
მაია ხეჩიკაშვილი

მაია ხეჩიკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
ნინო შიოლაშვილი

ნინო შიოლაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
მარინა ლონდარიძე

მარინა ლონდარიძე

ასისტენტ-პროფესორი
ნონა პოპიაშვილი

ნონა პოპიაშვილი

ასისტენტი

ბიზნესის, კომპიუტერინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ნიკო კვარაცხელია

ნიკო კვარაცხელია

ტურიზმის ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
თინათინ ფანცულაია

თინათინ ფანცულაია

ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
დიმიტრი ნადირაშვილი

დიმიტრი ნადირაშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი
თეა გოგოტიშვილი

თეა გოგოტიშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი
კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
ივანე წერეთელი

ივანე წერეთელი

პროფესორი
პაატა გოგიშვილი

პაატა გოგიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი
ფიქრია წოწკოლაური

ფიქრია წოწკოლაური

ასოცირებული პროფესორი
ნონა ახალაშვილი

ნონა ახალაშვილი

ასოცირებული პროფესორი
იზა გიგაური

იზა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი
ლანა სულხანიშვილი

ლანა სულხანიშვილი

ასოცირებული პროფესორი
სოფიო ყველაშვილი

სოფიო ყველაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი
გიგა ჩალაური

გიგა ჩალაური

ასისტენტ-პროფესორი

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა