მენიუ

საერთაშორისო თანამშრომლობა

The Internationalization main strategy of St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia is to promote international awareness of the university, international academic and scientific involvement, enhancement of international collaborations and networking, mobility, and exchange of academic/administration staff and students, and participation in joint international projects and activities. The leading internationalization directions are the following:

  • Establishing and strengthening cooperation with international higher educational institutions and scientific research institutions.
  • Enhancing the university’s brand awareness on an international level.
  • Ensuring students, academic, and administrative staff international mobility and exchange.

Link to Internationalization Strategy

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა