მენიუ

საერთაშორისო ურთიერთობები

საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის ძირითადი საქმიანობის სფეროა უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების გამოყენებით, ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური სისტემის შექმნა, საზოგადოებასთან მჭიდრო ურთიერთობა. ასევე უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოებისთვის გაცნობა, მისი საერთაშორისო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურების ინფორმირება საერთაშორისო პროექტებისა და პროგრამების, გრანტების თაობაზე და მასში ჩაბმის ხელშეწყობა.

სამსახურის უფროსი: დავით გორგიაშვილი
მენეჯერი: თამარ მელითაური
სპეციალისტი: ნინო აბრამიშვილი
მენეჯერი: ნუგზარ შონია

ელ. ფოსტა: info@sangu.edu.ge
ტელ.: (+995) 032 225 00 77; 551 48 00 05


საერთაშორისო პარტნიორები:

     
       
       
       

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა