მენიუ

ადმინისტრირების ვადები

დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

  • აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2020 წლის 25 აგვისტო - 8 სექტემბერი;
  • გამოცდა უცხო ენაში და შედეგების გამოცხადება - 2020 წლის 9 სექტემბერი;
  • გამოცდა სპეციალობაში და შედეგების გამოცხადება - 2020 წლის 10 სექტემბერი;
  • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2020 წლის 10 – 12 სექტემბერი;
  • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2020 წლის 14 სექტემბერი.
  • სპეციალობის გამოცდა დოქტორანტურაში "საქართველოს ისტორია" - 8 სექტემბერი, 12:00 საათი, აუდიტორია N 205 (I კორპუსი, II სართული)

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა