მენიუ

ადმინისტრირების ვადები

დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

  1. აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2023 წლის 1 – 7 სექტემბერი; (სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შაბათს - 11:00 საათიდან 15:00 საათამდე) 
  2. გასაუბრება სპეციალობასა და უცხო ენაში - 2023 წლის 9-10 სექტემბერი 
  3. გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2023 წლის 11-12 სექტემბერი;
  4. ხელშეკრულების გაფორმება დოქტორანტობის კანდიდატებთან - 30 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი. 
  5. სკოლების დეკანატების მიერ ჩასარიცხ კანდიდატთა შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა (დადგენილი დანართის ფორმით), ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემა, ბრძანების ასახვა და ჩარიცხული მაგისტრანტების რეგისტრაცია მონაცემების საუნივერსიტეტო ბაზაში - 3 ოქტომბერი. 
  6. ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2023 წლის 16-17 ოქტომბერი. 
  7. ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2023 წლის 19 სექტემბერი.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა