მენიუ

ადმინისტრირების ვადები

დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

  • აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2022 წლის 8 – 13 სექტემბერი;
  • გასუბრება უცხო ენაში - 2022 წლის 14 სექტემბერი; გამოცდა სპეციალობაში - 2022 წლის 15 სექტემბერი;
  • სპეციალობაში გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2022 წლის 16 სექტემბერი;
  • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2022 წლის 16 – 17 სექტემბერი;
  • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2022 წლის 19 სექტემბერი.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა