მენიუ

სამაგისტრო პროგრამების საკითხები

 

 

პროგრამა გამოცდის ტიპი სპეციალობაში გამოცდის დრო და ხანგრძლივობა სპეციალობაში  გამოცდა უცხო ენაში  გამოცდის დრო და ხანგრძლივობა უცხო ენაში
 სამართალი  გასაუბრება ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 საჯარო მმართველობა  გასაუბრება ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 ქართული ფილოლოგია  გასაუბრება ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 საქართველოს ისტორია  გასაუბრება ხანგრძლივობა 20-30 წუთი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  წერითი ხანგრძლივობა 2 საათი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  წერითი ხანგრძლივობა 2 საათი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი
 კომპიუტერული მეცნიერება  წერითი ხანგრძლივობა 3 საათი  წერითი (ტესტური სახით) ხანგრძლივობა 2 საათი

 

სამაგისტრო პროგრამების საკითხები:

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა