მენიუ

საფასურის გადანაწილება

 2021 წლის 25 დეკემბრიდან ჩაირთვება გადახდის გრაფიკის არჩევის რეჟიმი.

  • სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ 5 ნაწილად გადახდის გრაფიკს (N1), არჩევანი უნდა დააფიქსირონ და პირველადი თანხა გადაიხადონ 5 იანვრამდე, შემდეგ 5 თებერვლამდე და ა.შ. გრაფიკის შესაბამისად.
  • სტუდენტები, რომლებიც აირჩევენ 4 ნაწილად გადახდის გრაფიკს (N2), არჩევანი უნდა დააფიქსირონ და პირველადი თანხა გადაიხადონ 5 თებერვლამდე.

არჩევანის დაფიქსირების მომენტისთვის მოხდება სტანდარტული სემესტრული საფასურის გადანაწილება. დარიცხვების გადაანგარიშება, დამატებითი კრედიტების დარიცხვა და დაკორექტირება მოხდება გაზაფხულის სემესტრის დაწყებისთანავე. დამატებითი კრედიტების საფასური გადანაწილდება გრაფიკის შესაბამისად დარჩენილ თვეებზე.

სტუდენტებს, ვისაც არჩეული ექნებათ 4 ნაწილად და 5 ნაწილად გადახდის გრაფიკი, მაგრამ არ ექნებათ გრაფიკით განსაზღვრული თანხა გადახდილი 28 თებერვლამდე, გაუუქმდებათ არჩეული გრაფიკი და ვეღარ ისარგებლებენ ვერცერთი სხვა გადანაწილებით. ამ შემთხვევაში სტუდენტი ვალდებულია დაფაროს სწავლის საფასური სრულად. წინააღმდეგ შემთხვევაში საწავლის დაწყებისთანავე შეუჩერდებათ სტატუსი.

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N1 (ხუთ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N1 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 26 ივლისიდან 15 აგვისტომდე.
 
გაზაფხულის სემესტრში N1 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე.

#

შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

5 აგვისტო 5 იანვარი
II 5 სექტემბერი
5 თებერვალი 
III 5 ოქტომბერი
5 მარტი 
IV 5 ნოემბერი 
5 აპრილი 
5 დეკემბერი 
5 მაისი   

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N2 (ოთხ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N2 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N2 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 თებერვლამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

5 სექტემბერი 5 თებერვალი
II ოქტომბერი 5 მარტი 
III ნოემბერი 
5 აპრილი  
IV დეკემბერი   5 მაისი

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N3 (სამ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N3 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 18 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N3 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 მარტამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

ოქტომბერი 5 მარტი 
II ნოემბერი 
აპრილი 
III დეკემბერი 
5 მაისი

 

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N4 (ორ თანაბარ ნაწილად)

 შემოდგომის სემესტრში N4 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 აგვისტოდან 18 სექტემბრამდე.
 გაზაფხულის სემესტრში N4 გადანაწილების გრაფიკის არჩევა შესაძლებელია 25 დეკემბრიდან 5 მარტამდე.

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

გადახდის ბოლო თარიღი

ოქტომბერი
მარტი 
II ნოემბერი 
აპრილი 

  

სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის გრაფიკი N5
 

# შემოდგომის სემესტრი გაზაფხულის სემესტრი

გადახდის ბოლო თარიღი

სემესტრული საფასური

გადახდის ბოლო თარიღი

სემესტრული საფასური

ოქტომბერი სემესტრული საფასურის 70% მარტი სემესტრული საფასურის 70%
II 5 დეკემბერი
სემესტრული საფასურის 30% მაისი  სემესტრული საფასურის 30%

 

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა