მენიუ

პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება (მაინორი)

48 ECTS კრედიტიანი ბიზნესის ადმინისტრირების დამატებითი (minor) პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია გაანალიზოს ბიზნესში მიმდინარე მოვლენები, მიიღოს მონაწილეობა დისტრიბუციის, გაყიდვების, ფინანსური რესურსების დაგეგმვის პროცესში ეკონომიკური, ფინანსური, მმართველობითი, მარკეტინგული და სამართლებრივი გარემოს ზოგადი შესწავლის საფუძველზე.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    დამატებითი სპეციალობა (კვალიფიკაციის მითითების გარეშე) ფიქსირდება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში - დიპლომში.

პერსონალი

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა