მენიუ

პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა შექმნილია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილებისა და საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნების გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას.

 • პროგრამის კოდი

  1450105

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  ბიზნესის ადმინისტირების ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  50

პერსონალი

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა