მენიუ

პროგრამები

კომპიუტერული მეცნიერება (მაინორი)

48 ECTS კრედიტიანი კომპიუტერული მეცნიერების დამატებითი (minor) პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს დაპროგრამების უნარ-ჩვევები და ჩამოუყალიბოს ალგორითმული აზროვნება. კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ სფეროში, როგორიცაა მართვის სახელმწიფო ორგანოები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საკუთრების სხვადასხვა ორგანიზაციები, სადაც მოითხოვება ინფორმაციის ტექნოლოგიებში გათვითცნობიერებული სპეციალისტები.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    დამატებითი სპეციალობა (კვალიფიკაციის მითითების გარეშე) ფიქსირდება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში - დიპლომში.

პერსონალი

კობა გელაშვილი

კობა გელაშვილი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა