მენიუ

პროგრამები

ქართული ფილოლოგია

ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს თანამედროვე აკადემიური განათლების მიღებას ლიტერატურათმცოდნეობაში, ზოგად ენათმეცნიერებაში, სოციოლინგვისტიკაში, ქართულ ენაში, ქართული ლიტერატურის ისტორიასა და ქართული ფილოლოგიის სხვა მიმართულებებში.

 • პროგრამის კოდი

  1450107

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალიზაცია: ქართული ფილოლოგია)

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  50

პერსონალი

მანანა ტაბიძე

მანანა ტაბიძე

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა