მენიუ

პროგრამები

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; ფსიქოდიაგნოტიკა და კონსულტირება; გამორჩეულია იმით, რომ ფსიქოლოგიის მაგისტრისთვის აუცილებელი ცოდნის მიღებასთან ერთად, ის სტუდენტს აძლევს საშუალებას სიღრმისეულად დაეუფლოს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ორ მიმართულებას: ფსიქოლოგიურ დიაგნოსტირებას და ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას/თერაპიას.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    3900 ₾

  • ადგილები

    20

მიღების წინაპირობები

გაიგე მეტი

პერსონალი

თინათინ ფანცულაია

თინათინ ფანცულაია

ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
სოფიო ყველაშვილი

სოფიო ყველაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა