მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამები

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; ფსიქოდიაგნოტიკა და კონსულტირება; გამორჩეულია იმით, რომ ფსიქოლოგიის მაგისტრისთვის აუცილებელი ცოდნის მიღებასთან ერთად, ის სტუდენტს აძლევს საშუალებას სიღრმისეულად დაეუფლოს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ორ მიმართულებას: ფსიქოლოგიურ დიაგნოსტირებას და ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას/თერაპიას.

  • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

    ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების მაგისტრი

  • წლიური საფასური

    3500 ₾

  • ადგილები

    20

პერსონალი

თინათინ ფანცულაია

თინათინ ფანცულაია

ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი
სოფიო ყველაშვილი

სოფიო ყველაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა