მენიუ

პროგრამები

ფსიქოლოგია

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფსიქოლოგია“ სტუდენტს აძლევს ცოდნას ზოგადი, სოციალური, სამედიცინო, ბავშვთა, პიროვნების ფსიქოლოგიის მიმართულებით, უვითარებს ფსიქოლოგისთვის საჭირო პრაქტიკულ ჩვევებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან ქართული და მსოფლიო ფსიქოლოგიური სკოლების მიღწევებს.

 • პროგრამის კოდი

  1450103

 • მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

  ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

 • წლიური საფასური

  2250 ₾

 • ადგილები

  90

პერსონალი

დიმიტრი ნადირაშვილი

დიმიტრი ნადირაშვილი

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, პროფესორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა